Thuốc Shisha Spectrum Classic

Đây là dòng thuốc của Nga, đang thịnh bên Châu Âu, với hương vị đậm đà và nhiều hương vị được mix sẵn.

Có 2 dòng sản phẩm là Spectrum Classic LineSpectrum Hardline